TIPI Software

Usługi analiz rynkowych

Oferujemy rozwiązania indywidualnie dostosowane do potrzeb Twojej firmy i Twojej roli:Ceny transferowe

Wycena przedsiębiorstw

Analiza kredytowa przedsiębiorstw

Analiza wiarygodności przedsiębiorstw

Analizy biznesowe (w tym marketingowe)
Jak przebiega współpraca:


1. Skontaktuj się2. W oparciu o ustalone kryteria wyselekcjonujemy przedsiębiorstwa do analizy3. Pobieramy dane finansowe dla wyselekcjonowanych przedsiębiorstw4. Przefiltrowanie wyselekcjonowanej grupy przedsiębiorstw w oparciu o dane finansowe5. Dokonujemy odpowiedniej analizy na podstawie ww. danych finansowych i sporządzamy gotowy raport lub – w zależności od Twoich potrzeb - przesyłamy zrzut z naszej bazy danych, abyś sam mógł wykonać analizęW zależności od potrzeb do przeprowadzenia analiz eksperckich zapraszamy:


Doradców podatkowych

Biegłych rewidentów

Rzeczoznawców

Innych ekspertów


Skontaktuj się

Zapraszamy do kontaktu e-mailowego w celu uzgodnienia warunków współparcy

office@tipi.software